Oprichtingsakte en -formaliteiten

De oprichting van een NV dient te gebeuren bij een authentieke akte en dus met tussenkomst van een notaris.

De kostprijs weegt echter niet op tegen de voordelen die deze vennootschapsvorm biedt en de toegevoegde waarde van de tussenkomst van de notaris. De notaris is immers de best geplaatste persoon om de oprichters te helpen bij het maken van de keuze van de meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van de juiste statutaire bepalingen.
Hij zal hen ook wijzen op de verantwoordelijkheid die op de oprichters rust, de formaliteiten die vervuld dienen te worden en in het algemeen zal hij alle nuttige en noodzakelijke informatie verstrekken zodat de ondernemers met volledige kennis van zaken aan de slag kunnen.

Advertenties