Oprichtersaansprakelijkheid

In een NV kunnen bepaalde partijen bij de oprichtingsakte onder strikte voorwaarden niet beschouwd worden als oprichters, maar slechts als gewone inschrijvers op aandelen, waardoor zij de oprichtingsaansprakelijkheid vermijden.

De wetgever heeft een aantal gevallen voorzien waarin de oprichters persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Een voorbeeld daarvan is het faillissement, uitgesproken binnen de drie jaar na de oprichting, indien blijkt dat het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

Advertenties