NV

Een vennootschap wordt gebruikt wanneer verschillende personen willen samenwerken om de baten en de lasten van een handels- of burgerlijke activiteit te delen. Maar een vennootschap kan ook gebruikt worden door één enkele ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep.

De naamloze vennootschap is ‘naamloos’ omdat er bij de nv geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven als het ware buiten beeld; zij zijn anoniem. De nv is de meest geschikte vennootschap voor grootschalig aandeelhouderschap van aandeelhouders die elkaar niet hoeven te kennen.

Advertenties