Kenmerken

 • minimum 2 vennoten
 • minimumkapitaal : 61 500 euro, volledig vol te storten
 • een groot aantal vennoten brengen een groot kapitaal samen : de persoon van de
  vennoot is van ondergeschikt belang
 • de nv heeft een open karakter : buitenstaanders kunnen mede-eigenaar worden
 • aandelen zijn vrij overdraagbaar en gedematerialiseerd (effectenrekening)
 • dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur (min. 3 bestuurders)
  benoemd voor 6 jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng
Advertenties