Jaarrekening

WAT IS EEN JAARREKENING?

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van een onderneming dat elk jaar moet worden opgesteld.
Ze geeft inzicht in de financiële positie van een bedrijf over het afgelopen jaar.

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • De balans per 31 december.
  • De resultatenrekening van het boekjaar.
  • Een toelichting op beide. De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming.
Advertenties