Verlies PinguinLutosa verdubbelt

Het groente- en aardappelbedrijf PinguinLutosa kende in de eerste jaarhelft een verlies van 12,9 miljoen euro, het dubbele van vorig jaar. De omzet bleef gelijk. Maar het diepvriesgroenten- en aardappelbedrijf liet zijn volumes zakken omdat het tegen de extreem hoge aardappelprijzen in het voorjaar geen handel wou drijven. In de tweede jaarhelft wil het bedrijf dat verlies grotendeels goedmaken.
De voedingsgroep PinguinLutosa nam dit jaar ScanaNoliko uit Limburg over, maar die resultaten worden pas vanaf 1 juli mee geconsolideerd. De omzet in de diepvriesgroentedivisie daalde met 8,4 procent tot 106 miljoen euro vooral door lagere verkoopvolumes (-12,4 procent). Het bedrijf verkocht vooral uit voorraad en wacht een nieuwe oogst af.

Aardappelen maken met 122,3 miljoen euro het grootste deel van de omzet uit (53,6 procent). Die omzet steeg met 8,4 procent ondanks een volumedaling met liefst 18,4 procent. PinguinLutosa koos resoluut voor hogere prijzen en paste zijn klantenportefeuille aan en weigerde om tegen inkoopprijzen van 240 euro per ton aardappelen op de markt te gaan. In de lente dit jaar scheerden de aardappelprijzen hoge pieken om pas in de zomer sterk terug te vallen.

PinguinLutosa kende lage prijsmarges dit voorjaar, wat samen met de gestegen energiekost zorgde voor een bedrijfsverlies van 17,3 miljoen euro tegen een verlies van 7,1 miljoen euro in de eerste helft van 2010. Ook het financieel resultaat was dit halfjaar met 5,7 miljoen euro erg negatief, maar dat was vooral te wijten aan het grillig koersverloop tussen het Britse pond en de euro. Zelfs de recurrente bedrijfskasstroom belandde met 5,7 miljoen euro in het rood. Het nettoverlies per aandeel PinguinLutosa verdubbelde tot 1,04 euro.

Scana Noliko

PinguinLutosa stelt nu alle hoop op de tweede jaarhelft. Vooreerst verloopt die doorgaans een stuk beter dan de eerste, terwijl ook de marktomstandigheden verbeterd zijn. Het bedrijf voerde al een aantal prijsverhogingen door, die vooral dit najaar ten volle tot hun recht zullen komen. Vanaf juli worden ook de resultaten van het pas aangekochte Limburgse bedrijf Scana Noliko mee geconsolideerd.

Scana Noliko boekte wel een positieve bedrijfskasstroom van 21 miljoen euro in het boekjaar 2010-2011. Voor dit boekjaar zal Scana Noliko de verwachte resultaten halen. Het Limburgs bedrijf versterkt nog de rendabiliteit van PinguinLutosa, zegt Herwig Dejonghe, gedelegeerd bestuurder.

De Tijd
Donderdag 18 augustus 2011

Advertenties